Înapoi

Cartea funciară este documentul care oferă informații despre situația juridică a unui imobil. În aceasta sunt atestate date precum: identitatea proprietarului, date despre ipotecă, date referitoare la un eventual pre-contract, vecini, drepturi de uzufruct și nu numai. Este necesară în diverse situații: creditare, vânzare, înregistrare etc.

Care este cadrul legislativ al cărții funciare?

Orice imobil, indiferent dacă este apartament, casă sau teren, trebuie să dispună de o carte funciară. Aceasta se deschide la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară, fiind reglementată de:

 • Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

Conform legislației în vigoare, aceasta are următoarele scopuri:

 • determinarea informaţiilor tehnice, economice şi juridice referitoare la imobile;
 • asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror altor raporturi juridice, prin cartea funciară;
 • furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare şi pieţei imobiliare;
 • contribuie la asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.

Taxele pentru înscrierea unei proprietăți în cartea funciară sau eliberarea extraselor sunt reglementate de Ordinul ANCPI nr. 16/2019.

Ce tipuri de extrase de carte funciară există?

Menționăm 3 tipuri de carte funciară: pentru informare, in extenso și pentru autentificare.

Extrasul de carte funciară pentru informare

Exact cum reiese și din denumire, reprezintă un document informativ. Acest extras nu permite încheierea unui contract de vânzare-cumpărare. Orice persoană poate extrage o astfel de carte funciară pentru un imobil, de la Centrul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, contra sumei de 20 lei. Acest document conține date despre:

 • Imobil: suprafața, cotele părților comune, cotele de teren, numărul de încăperi etc.
 • Proprietari: date despre proprietar, actul pe baza căruia s-a făcut înscrierea proprietății, relațiile dintre proprietarii multipli etc.
 • Sarcini: date despre procese, ipoteci, promisiuni de vânzare cumpărare

Extrasul de carte funciară in extenso

Aceasta include istoria imobilului, fiind practic o copie a cărții funciare ce se află în arhiva Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În România, există cărți funciare vechi de sute de ani, ce au devenit în zilele noastre documente cu valoare istorică. Pentru ridicarea unui extras de carte funciară in extenso se procedează la fel ca în situația anterioară, tariful fiind diferit: 5 lei/filă.

Extras de carte funciară pentru autentificare

Acesta este necesar în momentul în care se realizează o tranzacție imobiliară. Extrasul de carte funciară pentru autentificare poate fi solicitat doar de către o persoană autorizată. În situația unei achiziții, aceasta se blochează până la finalizarea tranzacției, cu scopul de a se evita eventuale fraude.

Tarife practicate pentru extrasele de carte funciară

 • Extras de carte funciară pentru informare: 20 lei
 • Extras de carte funciară in extenso: 5 lei/pagină
 • Extras de carte funciară pentru autentificare: 40 lei

Dacă ai citit acest articol, probabil ești pe punctul de a face o tranzacție imobiliară. Mult succes!